Podatkowa książka przychodów i rozchodów to najczęściej wybierana przez przedsiębiorców forma prowadzenia księgowości.

W ramach usługi prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów:

  • przygotowujemy dokumenty rejestrujące firmę w Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Miasta;
  • weryfikujemy pod względem formalno-rachunkowym dokumenty księgowe;
  • ewidencjonujemy zdarzenia gospodarcze w PKPiR
  • prowadzimy ewidencję VAT
  • prowadzimy ewidencję środków trwałych i ewidencję wyposażenia
  • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych i księgujemy odpisy amortyzacyjne
  • ustalamy wysokość miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
  • sporządzamy deklaracje podatkowe VAT i PIT
  • sporządzamy sprawozdania do GUS
  • reprezentujemy firmy przed Urzędami