W wyniku nowelizacji m.in. ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 2126 ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2019r., począwszy od 15 lutego 2019r. do 30 kwietnia 2019r. podatnik, który posiada nieograniczony obowiązek podatkowy może sprawdzić swój PIT w Portalu Podatkowym.

Rozliczenie roczne za podatnika przygotowała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ale tylko osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, oraz osobom uzyskującym przychody z kapitałów pieniężnych. Te dwa rodzaje zeznań KAS sporządził w oparciu o m.in. informacje przekazane do urzędów skarbowych przez płatników pdof czy danych z własnych rejestrów.

W stosunku do udostępnionego zeznania, podatnik może dokonać jego weryfikacji i akceptacji bez dokonywania zmian, lub też odrzucić je i rozliczyć się samodzielnie. Ustawowy termin na dokonanie tych czynności upływa z dniem 30 kwietnia 2019r. Wówczas gdy przed upływem tego terminu nie
zostaną podjęte żadne z tych czynności, zeznanie podatkowe sporządzone przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane co jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika deklaracji PIT na dzień 30 kwietnia 2019r.

Bardzo istotną kwestię stanowi podatek do zapłaty wynikający z automatycznie zaakceptowanego rozliczenia. W tym przypadku podatnik zostanie poinformowany o konieczności dokonania wpłaty w ciągu 7 dni. Jeżeli wpłaty dokona w tym terminie, wówczas będzie mógł uniknąć zapłaty odsetek podatkowych liczonych od dnia następnego po upływie ustawowego terminu płatności podatku do dnia wpłaty.

Równie ważną kwestią jest możliwość skorzystania z preferencyjnego rozliczenia, ulg i odliczeń czy przekazania 1% na rzeczy wybranej przez podatnika OPP. W tym przypadku konieczna jest modyfikacja udostępnionego zeznania lub  sporządzenie i złożenie deklaracji samodzielnie.

Zdjęcie: